argos-dodani-a-montaz

Dodání a montáž

Dodáváme všechny typy hasících přístrojů včetně jejich montáže, oprav a výstupní revize dle vyhl. č. 246/2001.  Dodáváme všechny typy hydrantových systémů včetně jejich montáže, oprav a výstupní revize dle vyhl. č. 246/2001. Váš objekt zabezpečíme montáží a opravami požárních ucpávek-prostupů – mezi jednotlivými požárními úseky od renomovaných světových a tuzemských výrobců (HILTI, INTUMEX, PROMAT). Dodáváme požární dveře od předních českých výrobců (HAPINES, HASIL). Dodáváme autonomní požární hlásiče. Od 1.7.2008 platí vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, která nařizuje povinně vybavovat všechny novostavby (rodinné domy, byty v bytových domech, ubytovací zařízení, atd.) požárními hlásiči. Autonomní požární hlásič (detektor kouře) svým signálem ( poplachovou sirénou) včas upozorní na vznikající požár a umožní buď likvidaci požáru v jeho počátku nebo bezpečné opuštění ohroženého prostoru. Požární hlásič obsahuje detektor požáru, optickou a zejména akustickou signalizaci, která vás spolehlivě probudí. Ze statistik totiž vyplývá, že většina požárů domácností vzniká v nočních a brzkých ranních hodinách, kdy většina lidí spí. Požární hlásič reaguje i na malé množství kouře, což významně redukuje možnost vdechnutí toxických zplodin hoření. Hlásič požáru přivezeme až na místo určení a provedeme odbornou montáž včetně vyzkoušení funkce výrobku.Poradíme Vám, jak co nejefektivněji osadit požárními hlásiči Váš byt nebo rodinný dům. Nezapomeňte na to, že mezi chráněné prostory by měly patřit především všechny ložnice a cesty vedoucí k východu!