Komplexní služby v požární ochraně

Komplexní služby v požární ochraně

Naše firma provádí komplexní zajištění požární ochrany ve vašich objektech včetně všech předepsaných revizí (preventivní požární prohlídka, požární hydranty, hasící přístroje, požární dveře, požární klapky, požární ucpávky, nouzové osvětlení, atd.) společně s neprodleným odstraňováním zjištěných závad a dodávkou požární techniky včetně montáže. Zhotovíme vám a budeme aktualizovat předepsanou požární dokumentaci dle vyhl. č. 246/2001. Součástí naší péče o vaše objekty je poradenská a konzultační služba zdarma.

Pokračujte dále:

» Revize a požární ochrana
» Dodání a montáž
» Požární dokumentace
» Školení zaměstnanců