Jsme odborníci

jedná s vámi vždy osoba odborně způsobilá dle – č. odb. zp. Š 50-96

Naši servisní technici mají platná osvědčení od renomovaných výrobců dle zák. č. 133/1985 a vyhl. č. 246/2001 a provádějí veškeré kontroly, servis a montáž dle platných legislativních požadavků.