skoleni-pozarni-ochrany

Školení požární ochrany

Školení zaměstnanců o požární ochraně je důležitou součástí požární prevence a je stanoveno vyhl. č. 246/2001 Sb. Obsahuje seznámení s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně. Školení zaměstnanců se provádí při nástupu do zaměstnání a při každé změně pracoviště nebo pracovního zařazení zaměstnance.  Školení se opakuje nejméně jednou za 2 roky. Školení o požární ochraně se v případě osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době zabezpečuje před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok.Školení vedoucích zaměstnanců se opakuje nejméně jednou za 3 roky.

Přijedeme za Vámi a provedeme školení Vašich zaměstnanců osobou odborně způsobilou dle vyhl. č. 246/2001 Sb.