dokumentace-pozarni-ochrany

Požární dokumentace

Zpracujeme vám potřebnou požární dokumentaci dle zák. č. 133/1985 ve znění pozdějšách předpisů:

  • Požárně bezpečnostní řešení
  • Začlenění do kategorie požárního nebezpečí
  • Požární poplachové směrnice
  • Požární řády
  • Požární knihy
  • Požární evakuační plány – grafická i textová část
  • Označení vašich objektů bezpečnostními, požárními a orientačním tabulkami dle ČSN ISO 3864
  • Školení požární ochrany

Vést předepsanou požární dokumentaci vyžaduje odborné znalosti v oblasti požární ochrany. Proto svěřte tuto starost našim vyškoleným pracovníkům a my zavedeme vyžadovanou požární dokumentaci pro Váš objekt nebo činnost.